Over pleegzorg / Over FlexusJeugdplein

FlexusJeugdplein is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in Rotterdam en omliggende gemeenten. Onze hulp wordt ingezet als er problemen zijn met de opvoeding of ontwikkeling van jeugdigen, en ouders en kinderen daar samen (even) niet uitkomen.

Wij richten ons op het versterken van de opvoedvaardigheden van ouders en ‘medeopvoeders’ en het ontwikkelen van talenten van jeugdigen. Ons streven is steeds dat ouders en kinderen weer op eigen kracht verder kunnen. We nodigen eventueel mensen uit de omgeving van het gezin uit om hieraan mee te werken. Want, zo leert de ervaring, er is meestal wel een familielid, buurvrouw of iemand van de sportvereniging of school die het gezin een steuntje in de rug wil bieden. Zo lossen mensen het vaak met elkaar, en met wat hulp van de professional, samen op. We organiseren onze hulp daarom in de omgeving van het gezin; thuis, op straat, op school en in de buurt.

FlexusJeugdplein biedt o.a.: trainingen, gezinscoaching, jongerencoaching, schoolmaatschappelijk werk, zelfstandigheidstrajecten, kortdurende opvang in uitwijkhuizen en pleegzorg. Onze hulpvormen kunnen afzonderlijk maar ook in samenhang met elkaar worden ingezet. Uitgangspunt vormt de vraag van de jeugdige en het gezin.

FlexusJeugdplein is HKZ gecertificeerd en lid van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

HKZ_iso_klein   jeugdzorgnederland

Meer informatie over FlexusJeugdplein