Uitgelicht

Pleegouders gezocht voor diverse kinderen

In onze regio is op dit moment sprake van een stijging van het aantal crisissituaties, waardoor een grote groep kinderen acuut onderdak nodig heeft. Wat precies de redenen zijn voor deze toename, wordt momenteel door de zorgaanbieders in de regio onderzocht. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek  kunnen we passende oplossingen bieden en mogelijk preventieve maatregelen treffen om het aantal kinderen in crisissituaties weer omlaag te brengen.
Voor de kinderen vanaf 12 jaar hebben onze collega-aanbieders diverse residentiële voorzieningen beschikbaar en wij zoeken pleeggezinnen voor kinderen tot 12 jaar.

Om alle kinderen die een plekje nodig hebben op te kunnen vangen, zijn we dringend op zoek naar pleeggezinnen die zich beschikbaar willen stellen en waar de kinderen kunnen blijven zolang als dat nodig is. Denkt u iets te kunnen betekenen voor deze kinderen, of kent u mensen in uw omgeving die hierin iets zouden kunnen betekenen? Neem dan contact op met uw pleegzorgbegeleider.

 

Overige actualiteiten en nieuwsberichten