Uitgelicht

Informatiebijeenkomst transitie jeugdzorg

De transitie van de jeugdzorg is complex en brengt veel veranderingen en onzekerheid met zich mee. Pleegouders hebben dan ook veel vragen. Tijdens een informatiebijeenkomst op 26 maart jl. werd uitleg gegeven over de veranderingen. Op 2 oktober zullen we hierover uitgebreid met elkaar doorspreken.

Gastsprekers Dhr. René Meuwissen, directeur Bureau Jeugdzorg Rotterdam, zal iets vertellen over de nieuwe rol en positie van Bureau Jeugdzorg en Dhr. Peter Kouwenberg, oud-bestuurder van de William Schrikker Groep, zal ingaan op de rol en positie van pleegouders. Meer informatie en aanmelden 

 

Meer nieuws en actualiteiten.

Op het forum