Uitgelicht

Supergewone mensen gezocht

Foto bij Persbericht Pleegzorgcampagne 2015Maandag 21 september start de wervingscampagne ‘Supergewone Mensen Gezocht, waarmee Pleegzorg Nederland 3500 nieuwe pleeggezinnen hoopt te werven.

Supergewoon
Als je pleegkinderen vraagt wat ze het liefste zouden willen, is het antwoord: “In een gewoon gezin wonen”. Als je pleegouders complimenteert met hun pleegouderschap, wuiven ze het weg door onmiddellijk te zeggen dat ze het de gewoonste zaak van de wereld vinden. Maar toch is het resultaat van de samenkomst van pleegouders en pleegkinderen heel bijzonder. Een periode in een fijn pleeggezin heeft immers een superpositieve invloed op de toekomst van het kind. Dát inzicht, is de basis voor de campagne en het begrip ’Supergewone Mensen’. Het betekent dat je écht geen superheld hoeft te zijn om pleegouder te worden, maar dat je juist door heel gewoon te doen iets supers voor een pleegkind kunt betekenen.

In de media
De komende weken zullen in verschillende media oud-pleegkinderen aan het woord komen om te vertellen over wat de tijd in een pleeggezin voor hen heeft betekend. Ook online zullen verschillende oud-pleegkinderen, hun pleegouders en experts van Pleegzorg vertellen over hun ervaringen; de dilemma’s en de mooie momenten. Deze zijn o.a. te volgen via Facebook en Twitter (#supergewonemensen). U kunt ons helpen door deze verhalen te delen en zoveel mogelijk mensen te wijzen op deze campagne.

Namens FlexusJeugdplein

Superbedankt!

Meer nieuws en actualiteiten.