Uitgelicht

Pleegvergoeding 2015

Elk jaar stelt de overheid opnieuw de hoogte van de pleegvergoeding vast. Het bedrag dat pleegouders ontvangen, is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind.

pleegvergoeding 2015

Toeslagen
Naast de pleegvergoeding kan een toeslag verstrekt worden wanneer pleegouders extra onkosten maken bij crisisopvang, zorgen voor een pleegkind met een handicap of wanneer zij voor drie of meer pleegkinderen zorgen. In het laatste geval gaat de toelage in vanaf het derde kind. De extra toelage is in 2015 maximaal € 3,51 per kind per dag. Meer over de pleegvergoeding

Vergoeding bijzondere kosten
Per 1 januari 2015 is voor de vergoeding van bijzondere kosten artikel 5.3 van de Regeling Jeugdwet d.d. 19 december 2014 van kracht. FlexusJeugdplein onderzoekt nog welke consequenties dit heeft.

 

Meer nieuws en actualiteiten.